Sälja fakturor

En fördel med att sälja fakturor är att risken för kreditförluster minskas eller helt elimineras. Hur stor säkerhet som skapas beror på om man väljer att sälja fakturor utan regress eller med regress.

Företag som bestämmer sig för att sälja fakturor utan regress tar ingen kreditrisk alls. Därmed kan inte heller kreditförluster uppstå på de kundfordringar som skapas. När fakturan säljs lämnas hela ansvaret över på kreditföretaget. Om kunden inte betalar kommer därmed kreditförlusten helt och hållet hamna på kreditföretaget. Däremot kostar detta relativt mycket och dessutom accepterar inte kreditföretagen att man säljer fakturor oavsett kundens kreditvärdighet. De kan därmed neka när det handlar om kreditsvaga kunder.

Andra alternativet är att ha regress. Då tar man visserligen risken att kreditförluster uppstår men risken minskas mot om man hanterat fakturorna själv. När en kund ser att fakturan är utställd av ett stort kreditföretag betalas dessa i regel i tid. Man vet att påminnelsen, avgifterna och eventuellt inkassokrav kommer att komma. Att sälja fakturor skapar därmed mer ”tryck” bakom kravet på betalning.

Andra alternativet är att själv skicka ut fakturorna. Men då måste man själv även skicka påminnelser och försöka driva in skulden. När en faktura kommer från ett mindre företag (inte sällan enmansföretag) kan de till viss del bli obetalda just eftersom det är ett så litet företag bakom fakturan.

Förskottsbetalning

Det bästa sättet att undvika kreditförluster är att alltid ta förskottsbetalning. Det fungerar i butiker och där man träffar kunden i verkligheten. Men online är det betydligt svårare. Det går visserligen att enbart erbjuda kortbetalning eller direktbetalning på hemsidan men många vill använda sig av faktura eftersom detta anses säkrare. Då får kunden produkten innan betalning sker och man är därmed säker på att inte bli bedragen. Dessutom behöver inte kreditkortsnummer lämnas direkt på hemsidan.

Inom tjänstesektorn är det extra svårt med förskottsbetalning då det anses vara oseriöst att exempelvis en snickare skulle ta betalt innan arbetet utförts.