Minska risken för kreditförluster

En stor kreditförlust kan påverka ett mindre företag mycket drastiskt. I värsta fall kan det leda till likviditetsproblem eller konkurs. Som småföretagare är det därmed viktigt att se över hur man minimerar kreditförlusterna.

Börja med kreditupplysning

Att ta kreditupplysning på sina kunder kostar inte mycket men ger desto mer. Via kreditupplysningen får man snabbt en bild över kunden ekonomiska status. Anger kreditupplysningsföretaget att kunden har mycket låg kreditvärdighet kanske extra försiktighetsåtgärder krävs. Kanske är det dags att kräva förskottsbetalning vid viss nivå av kreditvärdighet.

Löpande kreditbevakning av kunder

Att ta en kreditupplysning på en ny kund är första steget. Men många nöjer sig där även om den ekonomiska situationen självklart kan ändras kraftigt för ett företag över tid. En lösning kan vara att ha löpande kreditbevakning av kunderna. Detta kan beställas hos flera kreditupplysningsföretag. Få notis om en kund får betalningsanmärkning eller om deras kreditvärdighet kraftigt förändras. Kanske kan det vara något som ändrar kundens möjlighet till belopp att handla för på faktura. Även detta är en mycket prisvärd tjänst som i längden kan minska risken för kreditförluster.