Så underlättar du som egenföretagare fakturaadministrationen

Som egenföretagare är det viktigt att se över tiden som läggs på administrationen. Ju mindre tid desto bättre då man istället kan lägga tiden på produktion, försäljning eller marknadsföring. Generellt är det även detta som företagarna tycker om medan administration prioriteras ner. Det finns idag ett flertal enkla tjänster som underlättar den ekonomiska administrationen. Här visas några lösningar för dig som önskar enklare fakturaadministration.

Att sälja fakturor

Genom att sälja fakturor läggs hela administrationen kring fakturahantering på ett externt kreditföretag. Så fort fakturan har sålts betalas pengarna in till företagskontot av kreditbolaget och de tar nu hand om hela ärendet. Det är alltså de som skickar påminnelse, ordnar med delbetalningslösning, kontaktar inkasso osv.

Att sälja fakturor innebär även en förbättrad likviditet då betalningen sker direkt istället för att man ska behöva vänta på kundens 30 dagars betalningstid. Inom vissa branscher är det till och med vanligt med 60 eller 90 dagar.

Faktureringsservice

Vill du inte sälja fakturor men ändå låta påminnelser och inkassokrav ske automatiskt? Välj faktureringsservice vilket erbjuds av ett flertal kreditbolag och bokföringsprogram. Kunden betalar in pengarna till ett specifikt bankkonto (som därmed ligger hos detta företag) varpå de ser att pengarna kommit in. När detta skett bockas fakturorna av som betalade och pengarna betalas ut till företagets konto.

Skulle en faktura inte betalas i tid skickas påminnelse automatiskt och detsamma gäller inkasso. Självklart får man som företagare veta när detta sker så man kan ”pausa” fakturan om man kommit överens med kunden om någon specifik lösning.

Den tydligaste skillnaden mellan att sälja fakturor och att ha fakturaservice är att fakturaservice inte innebär någon tidigare betalning av fakturan. Man får helt enkelt vänta in de betalningsdagar som angetts på fakturan.

Fakturaprogram istället för mallar

Allt för många egenföretagare använder fortfarande mallar vid fakturering. Man ändrar löpnummer, kund och fakturaunderlag och skickar sedan fakturan till kunden varpå detta bokförs. Men med en rad olika faktureringsprogram försvinner detta alternativ allt mer. Det går att köpa fakturaprogram för mycket små belopp och det är något som rekommenderas om man vill minimera administrationen. Dessa lösningar finns i bokföringsprogram vilka därmed interagerar med varandra.

Oavsett vilken väg man väljer så är det viktigt att se på tiden som läggs ner och vad detta därmed ”kostar” företaget. Tjänsterna och programmen kostar men minimerar det administrativa tiden vilket därmed gör att fokus kan läggas på det primära inom företaget. Att skapa värde.